/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 19 Ekim Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. I. Reflektör

 

II. İlk yardım çantası

 

III. Yangın söndürme cihazı

 

Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

    9.
  • Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.
  • Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.

Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D) – yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

 

II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.

 

III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

 

Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Dizel motorlarda depodaki yakıtı yakıt enjeksiyon pompasına gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Aküden gelen düşük gerilimi, buji tırnakları arasında kıvılcım oluşturacak şekilde yüksek gerilime dönüştüren ateşleme sistemi elemanına ne ad verilir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsüne yapmalıdır?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi

 

II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağız-dan yiyecek, içecek verilmesi

 

III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

 

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Hangisi, alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altıda tutan şarj sistemi parçasıdır?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Kışın akünün donmaması için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.

 

II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.

 

Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.

Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?

 

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

    48.
  • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
  • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?

Your score is

0%

Kategori