/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 18 Temmuz Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol ede­bilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu- nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meyda­na gelir?

14 / 50

Kategori: Trafik Adabı

14. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

16 / 50

Kategori: Trafik Adabı

16. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

19 / 50

Kategori: Trafik Adabı

19. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısı­na ne denir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandı­ğında; motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. I. Traktörler II. Otomobiller III. Motorlu bisiklet ve motosikletler IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan  parçaya – – – – denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Kategori: Trafik Adabı

39. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

Kategori: Trafik Adabı

40. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. I- Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması yasaktır. II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Your score is

0%

Kategori