/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 18 Şubat Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

2 / 50

Kategori: Trafik Adabı

2. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi

II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi

III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Park edilen araç için aşağıdakilerden han­gisinin yapılmasına gerek yoktur?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?

22 / 50

Kategori: Trafik Adabı

22. Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

29 / 50

Kategori: Trafik Adabı

29. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. • Solunum yolu açık tutulur.

• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

34 / 50

Kategori: Trafik Adabı

34. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Kategori: Trafik Adabı

35. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. I- Ağızdan buruna

II- Silvester (Göğüsten bastırma)

III- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)

Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, yukarıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan  parçaya – – – – denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?

Your score is

0%

Kategori