/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 18 Aralık Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

2 / 50

Kategori: Trafik Adabı

2. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

    16.
  • Geçici hafıza kaybı
  • Burundan kan gelmesi
  • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

    21.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. I. Şarj

 

II. ABS

 

III. Yağ basıncı

 

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

32 / 50

Kategori: Trafik Adabı

32. Trafik kazası geçiren kişiler:

 

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. I.Akü şarjının azalması

 

II. Fren balatalarının azalması

 

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

 

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

34 / 50

Kategori: Trafik Adabı

34. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekildeki “park etmek yasaktır”levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

Your score is

0%

Kategori