/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 17 Haziran Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

5 / 50

Kategori: Trafik Adabı

5. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meyda­na gelir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. I- Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması yasaktır. II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısı­na ne denir?

9 / 50

Kategori: Trafik Adabı

9. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandı­ğında; motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. I. Traktörler II. Otomobiller III. Motorlu bisiklet ve motosikletler IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol ede­bilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

33 / 50

Kategori: Trafik Adabı

33. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan  parçaya – – – – denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

43 / 50

Kategori: Trafik Adabı

43. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

44 / 50

Kategori: Trafik Adabı

44. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu- nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

Your score is

0%

Kategori