/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 17 Eylül Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.

II- Römork ve yarı römork çeker.

III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi

• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı  saatte kaç kilometredir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı

II. Hızını azaltmalı

III. Dar bir kavisle dönmeli

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerdendir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

33 / 50

Kategori: Trafik Adabı

33. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

34 / 50

Kategori: Trafik Adabı

34. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

Your score is

0%

Kategori