/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 16 Mart Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

8 / 50

Kategori: Trafik Adabı

8. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Park edilen araç için aşağıdakilerden han­gisinin yapılmasına gerek yoktur?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi

II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi

III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

28 / 50

Kategori: Trafik Adabı

28. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan  parçaya – – – – denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. I- Ağızdan buruna

II- Silvester (Göğüsten bastırma)

III- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)

Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, yukarıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

43 / 50

Kategori: Trafik Adabı

43. Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. • Solunum yolu açık tutulur.

• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Your score is

0%

Kategori