/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 16 Kasım Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekildeki “park etmek yasaktır”levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. I. Şarj

 

II. ABS

 

III. Yağ basıncı

 

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

    22.
  • Geçici hafıza kaybı
  • Burundan kan gelmesi
  • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

    26.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

Kategori: Trafik Adabı

33. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

37 / 50

Kategori: Trafik Adabı

37. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. I.Akü şarjının azalması

 

II. Fren balatalarının azalması

 

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

 

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

49 / 50

Kategori: Trafik Adabı

49. Trafik kazası geçiren kişiler:

 

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

Your score is

0%

Kategori