/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 16 Eylül Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Aracın gösterge panelinde bulunan “de­vir saati” sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2 / 50

Kategori: Trafik Adabı

2. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uyma-masının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Kategori: Trafik Adabı

5. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6.

I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılmasıII. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

I – III – II – IV
B
II – III – I – IV
C
III – II – IV – I
IV – II – I – III
Soru 2

• Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi

• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

15 / 50

Kategori: Trafik Adabı

15. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

20 / 50

Kategori: Trafik Adabı

20. I. Kural ihlallerine

II. Tehlikeli davranışlara

III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye 

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması­nın vücuttaki etkilerinden biri değildir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi

• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

39 / 50

Kategori: Trafik Adabı

39. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

42 / 50

Kategori: Trafik Adabı

42. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Aşağıdakilerden hangisi motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

Your score is

0%

Kategori