/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 16 Ekim Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

2 / 50

Kategori: Trafik Adabı

2. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

6 / 50

Kategori: Trafik Adabı

6. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. I.Akü şarjının azalması

 

II. Fren balatalarının azalması

 

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

 

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki “park etmek yasaktır”levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

    42.
  • Geçici hafıza kaybı
  • Burundan kan gelmesi
  • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Trafik kazası geçiren kişiler:

 

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. I. Şarj

 

II. ABS

 

III. Yağ basıncı

 

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

    50.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Your score is

0%

Kategori