/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 15 Şubat Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.

II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.

Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. I- Tam gazdan kaçınmak

II- Ani hızlanmalardan kaçınmak

III- Ağır yüklerden ve aşırı yokuşlardan kaçınmak

“Motor Alıştırma Periyodu” olarak adlandı­rılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Copy – Copy – Copy – Copy – Copy – Copy – Copy – Copy – Copy – Copy – Copy – Copy – Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

14 / 50

Kategori: Trafik Adabı

14. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak – – – – değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

20 / 50

Kategori: Trafik Adabı

20. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?

33 / 50

Kategori: Trafik Adabı

33. I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak

III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.

Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. I- Deri soğuk ve nemlidir.

II- Nabız düzenli ve dolgundur.

III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Dar bir kavisle dönmeli

43 / 50

Kategori: Trafik Adabı

43. I- Korkutmak veya şaşırtmak

II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek

III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak

• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Motorun soğutma sisteminde kullanılan termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli bir sıcaklıkta kalmasını sağlar?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Your score is

0%

Kategori