/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 15 Mayıs Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması “Bak-Dinle-Hisset” yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri,salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakiler-den hangisidir?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. I. Jant kapağı çıkartılır.

 

II. Kriko ile araç kaldırılır.

 

III. Bijon somunları sökülür.

 

IV. Bijon somunları gevşetilir.

 

V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

 

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülme-sinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “dur” işaretidir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. I- İlk yardım tedbirlerini almak

 

II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

 

III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

 

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

    15.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Aşağıdakilerden hangisi, açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Okul taşıtlarının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yanması neyi bildirir?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi, göz muayenesine ilişkin esaslara göre “renk körlüğü” olan sürücü adayları ve sürücüler için doğrudur?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

    26.
  1. Suni solunum uygulanması
  2. Dolaşımın değerlendirilmesi
  3. Kalp masajı uygulanması
  4. Hava yolu açıklığının sağlanması

Yukarıda karışık olarak verilen yeniden canlandırma basamaklarının doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.

 

II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.

 

III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. “Arkadan çarpma” trafik kazalarında ……………….. sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

I. Motorlu araç çeşididir.

 

II. Römork ve yarı römork çeker.

 

III. Yük taşımak için imal edilmiştir

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Öndeki araç geçilirken geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

Your score is

0%

Kategori