/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 15 Haziran Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisi­ni yapması yanlıştır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

19 / 50

Kategori: Trafik Adabı

19. Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. • Yangın tehlikesi • Patlama durumu • Solunum durması Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?

24 / 50

Kategori: Trafik Adabı

24. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

25 / 50

Kategori: Trafik Adabı

25. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Dar bir kavisle dönmeli

II. Yayanın geçmesini beklemeli

III. Sola dönüş lambasını yakmalı

IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. I. Aracın yük ve teknik özelliğine II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi veren parça hangisidir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına – – – – denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan “trafiğin yavaşlaması” talimatını içerir?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. I. Jant kapağı çıkartılır. II. Kriko ile araç kaldırılır. III. Bijon somunları sökülür. IV. Bijon somunları gevşetilir. V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli, geçici, tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

Your score is

0%

Kategori