/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 14 Temmuz Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu- nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan  parçaya – – – – denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandı­ğında; motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısı­na ne denir?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

19 / 50

Kategori: Trafik Adabı

19. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

21 / 50

Kategori: Trafik Adabı

21. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. I. Traktörler II. Otomobiller III. Motorlu bisiklet ve motosikletler IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?

33 / 50

Kategori: Trafik Adabı

33. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Kategori: Trafik Adabı

34. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol ede­bilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. I- Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması yasaktır. II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meyda­na gelir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Your score is

0%

Kategori