/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 14 Ocak Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Egzoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisi ile olur?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakiler-den hangisini bildirir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 2 – 38

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16.

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakiler-den hangisiyle aynı anlamı taşır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası sürücüye neyi bildirir?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

23 / 50

Kategori: Trafik Adabı

23. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamasının özelliğidir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi

 

II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi

 

III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

 

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

31 / 50

Kategori: Genel

31. Aşağıdakilerden hangisi, göz muayenesine ilişkin esaslara göre “renk körlüğü” olan sürücü adayları ve sürücüler için doğrudur?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

39 / 50

Kategori: Genel

39. I- Sürücü belgesi

 

II- Araç tescil belgesi

 

III- Motorlu araç trafik belgesi

 

IV- Zorunlu mali sorumluluk sigortası

 

Yukarıdakilerden hangileri, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Egzoz gazına maruz kalmanın sonucu olarak yetersiz soluyan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Trafik görevlisinin hangi hareketi “trafiği yavaşlatma” işaretidir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

Your score is

0%

Kategori