/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 14 Nisan Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandı­ğında; motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu- nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

15 / 50

Kategori: Trafik Adabı

15. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Kategori: Trafik Adabı

22. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. I- Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması yasaktır. II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

24 / 50

Kategori: Trafik Adabı

24. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısı­na ne denir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol ede­bilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan  parçaya – – – – denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meyda­na gelir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. I. Traktörler II. Otomobiller III. Motorlu bisiklet ve motosikletler IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

49 / 50

Kategori: Trafik Adabı

49. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Your score is

0%

Kategori