/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 14 Mart Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

15 / 50

Kategori: Trafik Adabı

15. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi

II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

30 / 50

Kategori: Trafik Adabı

30. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?

39 / 50

Kategori: Trafik Adabı

39. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

45 / 50

Kategori: Trafik Adabı

45. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. • Park probleminin artması

• Çevrenin bozulması ve kirlilik

• Yakıt tüketiminin artması ve israf

• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması

• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Bir kişinin asit-baz veya bilinmeyen bir kim­yasal sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor. Bilinci yerinde olan bu kişiye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılma­sı uygun olur?

Your score is

0%

Kategori