/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 14 Haziran Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

11 / 50

Kategori: Trafik Adabı

11. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir. II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir. III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı  saatte kaç kilometredir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. I- Park etmek II- Geri gitmek III- Duraklamak Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

35 / 50

Kategori: Trafik Adabı

35. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir. Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

39 / 50

Kategori: Trafik Adabı

39. Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki – – – – düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine – – – – denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

Your score is

0%

Kategori