/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 14 Eylül Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Aşağıdaki organlardan hangisinin yara­lanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli de­vamlı viraj trafik işaretidir?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. • Geçici hafıza kaybı

• Burundan kan gelmesi

• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

9 / 50

Kategori: Trafik Adabı

9. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

11 / 50

Kategori: Trafik Adabı

11. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. I- Görülmelerinin engellenmesi

II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi

III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.

Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

20 / 50

Kategori: Trafik Adabı

20. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.

II- Römork ve yarı römork çeker.

III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41.  

Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

47 / 50

Kategori: Trafik Adabı

47. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Your score is

0%

Kategori