/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 13 Şubat Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı

II. Hızını azaltmalı

III. Dar bir kavisle dönmeli

2 / 50

Kategori: Trafik Adabı

2. Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. • Solunum yolu açık tutulur.

• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi

• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. I- Oturuş pozisyonu verilmesi

II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. • Buji

• Piston

• Silindir kapağı

Verilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

15 / 50

Kategori: Trafik Adabı

15. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. I- Deri soğuk ve nemlidir.

II- Nabız düzenli ve dolgundur.

III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24  saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. • Park probleminin artması

• Çevrenin bozulması ve kirlilik

• Yakıt tüketiminin artması ve israf

• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması

• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken

II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde

III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

35 / 50

Kategori: Trafik Adabı

35. I. Kural ihlallerine

II. Tehlikeli davranışlara

III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye  T

rafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacaklarını 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır. İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. • Sıkıntı veya nefes darlığı

• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

49 / 50

Kategori: Trafik Adabı

49. Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

Your score is

0%

Kategori