/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 13 Nisan Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?  I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Dar bir kavisle dönmeli

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önle­mek için yapılması gereken uygulama aşa­ğıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunuşekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Aşağıdakilerden hangisi göstergeleri diji­tal olan araçlarda yapılmaz?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

12 / 50

Kategori: Trafik Adabı

12. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Geniş bir kavisle dönmeli

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

19 / 50

Kategori: Trafik Adabı

19. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

25 / 50

Kategori: Trafik Adabı

25. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir? 

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşı- yan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

40 / 50

Kategori: Trafik Adabı

40. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?

43 / 50

Kategori: Trafik Adabı

43. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. • Motor durdurulur.

• Araç el freni ile tespit edilir.

• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Your score is

0%

Kategori