/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 13 Haziran Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısı­na ne denir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu- nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

9 / 50

Kategori: Trafik Adabı

9. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol ede­bilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

14 / 50

Kategori: Trafik Adabı

14. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandı­ğında; motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

25 / 50

Kategori: Trafik Adabı

25. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 50

Kategori: Trafik Adabı

30. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan  parçaya – – – – denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meyda­na gelir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. I. Traktörler II. Otomobiller III. Motorlu bisiklet ve motosikletler IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. I- Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması yasaktır. II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

Your score is

0%

Kategori