/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 13 Ekim Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Geniş bir kavisle dönmeli

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

14 / 50

Kategori: Trafik Adabı

14. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Aracın gösterge panelinde bulunan “de­vir saati” sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

17 / 50

Kategori: Trafik Adabı

17. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. I- Park etmek

II- Geri gitmek

III- Duraklamak

Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

29 / 50

Kategori: Trafik Adabı

29. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işare-tinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

44 / 50

Kategori: Trafik Adabı

44. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında “azami hız sınırı” diğerlerine göre daha fazladır?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi  olabilir?

Your score is

0%

Kategori