/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 13 Aralık Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. I- Park etmek

II- Geri gitmek

III- Duraklamak

Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

15 / 50

Kategori: Trafik Adabı

15. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

22 / 50

Kategori: Trafik Adabı

22. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işare-tinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında “azami hız sınırı” diğerlerine göre daha fazladır?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Aracın gösterge panelinde bulunan “de­vir saati” sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Geniş bir kavisle dönmeli

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

42 / 50

Kategori: Trafik Adabı

42. Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi  olabilir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

47 / 50

Kategori: Trafik Adabı

47. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

Your score is

0%

Kategori