/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 12 Temmuz Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

3 / 50

Kategori: Trafik Adabı

3. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. I. Şarj

 

II. ABS

 

III. Yağ basıncı

 

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

11 / 50

Kategori: Trafik Adabı

11. Trafik kazası geçiren kişiler:

 

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

    17.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki “park etmek yasaktır”levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. I.Akü şarjının azalması

 

II. Fren balatalarının azalması

 

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

 

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

    32.
  • Geçici hafıza kaybı
  • Burundan kan gelmesi
  • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

Your score is

0%

Kategori