/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 12 Şubat Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uyma-masının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

7 / 50

Kategori: Trafik Adabı

7. I. Kural ihlallerine

II. Tehlikeli davranışlara

III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye 

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Aracın gösterge panelinde bulunan “de­vir saati” sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi

• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

24 / 50

Kategori: Trafik Adabı

24. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38.

I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılmasıII. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

I – III – II – IV
B
II – III – I – IV
C
III – II – IV – I
IV – II – I – III
Soru 2

• Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi

• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

40 / 50

Kategori: Trafik Adabı

40. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

42 / 50

Kategori: Trafik Adabı

42. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması­nın vücuttaki etkilerinden biri değildir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Aşağıdakilerden hangisi motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

Your score is

0%

Kategori