/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 12 Mayıs Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

  6.
 • Uzun süreli bilinç kaybıdır.
 • Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakiler-den hangisiyle aynı anlamı taşır?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

  15.
 • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
 • Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Rentek manevrası;

 

I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,

 

II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. I. Jant kapağı çıkartılır.

 

II. Kriko ile araç kaldırılır.

 

III. Bijon somunları sökülür.

 

IV. Bijon somunları gevşetilir.

 

V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

 

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülme-sinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

  33.
 • Yer işaretlemelerini
 • Trafik işaret levhalarını
 • Işıklı ve sesli trafik işaretlerin

temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. I. Aşınmayı azaltmak

 

II. Sürtünmeyi azaltmak

 

III. Yakıt tüketimini artırmak

 

Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. “Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme” trafik kazalarında – – – – sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda-kilerden hangisi yazılmalıdır?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulu-nan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

 

I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,

 

II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,

 

III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

 

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Your score is

0%

Kategori