/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 12 Haziran Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. “Arkadan çarpma” trafik kazalarında ……………….. sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. I- İlk yardım tedbirlerini almak

 

II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

 

III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

 

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakiler-den hangisidir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Aşağıdakilerden hangisi, açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aşağıdakilerden hangisi, göz muayenesine ilişkin esaslara göre “renk körlüğü” olan sürücü adayları ve sürücüler için doğrudur?

13 / 50

Kategori: Trafik Adabı

13. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

19 / 50

Kategori: Trafik Adabı

19. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

I. Motorlu araç çeşididir.

 

II. Römork ve yarı römork çeker.

 

III. Yük taşımak için imal edilmiştir

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması “Bak-Dinle-Hisset” yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

    25.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. I. Jant kapağı çıkartılır.

 

II. Kriko ile araç kaldırılır.

 

III. Bijon somunları sökülür.

 

IV. Bijon somunları gevşetilir.

 

V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

 

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülme-sinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Öndeki araç geçilirken geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.

 

II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.

 

III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri,salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

    47.
  1. Suni solunum uygulanması
  2. Dolaşımın değerlendirilmesi
  3. Kalp masajı uygulanması
  4. Hava yolu açıklığının sağlanması

Yukarıda karışık olarak verilen yeniden canlandırma basamaklarının doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Okul taşıtlarının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yanması neyi bildirir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “dur” işaretidir?

Your score is

0%

Kategori