/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 12 Aralık Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

    7.
  1. Suni solunum uygulanması
  2. Dolaşımın değerlendirilmesi
  3. Kalp masajı uygulanması
  4. Hava yolu açıklığının sağlanması

Yukarıda karışık olarak verilen yeniden canlandırma basamaklarının doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

8 / 50

Kategori: Trafik Adabı

8. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Öndeki araç geçilirken geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdakilerden hangisi, göz muayenesine ilişkin esaslara göre “renk körlüğü” olan sürücü adayları ve sürücüler için doğrudur?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Aşağıdakilerden hangisi, açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. I. Jant kapağı çıkartılır.

 

II. Kriko ile araç kaldırılır.

 

III. Bijon somunları sökülür.

 

IV. Bijon somunları gevşetilir.

 

V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

 

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülme-sinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri,salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması “Bak-Dinle-Hisset” yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Okul taşıtlarının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yanması neyi bildirir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.

 

II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.

 

III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

I. Motorlu araç çeşididir.

 

II. Römork ve yarı römork çeker.

 

III. Yük taşımak için imal edilmiştir

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. “Arkadan çarpma” trafik kazalarında ……………….. sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakiler-den hangisidir?

43 / 50

Kategori: Trafik Adabı

43. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

    44.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. I- İlk yardım tedbirlerini almak

 

II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

 

III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

 

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “dur” işaretidir?

Your score is

0%

Kategori