/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 11 Nisan Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

9 / 50

Kategori: Trafik Adabı

9. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

11 / 50

Kategori: Trafik Adabı

11. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Kategori: Trafik Adabı

12. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20.  İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.  Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. I. Maddi hasar tespiti yapmak II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

28 / 50

Kategori: Trafik Adabı

28. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

33 / 50

Kategori: Trafik Adabı

33. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

    34.
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
  • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir? 

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

40 / 50

Kategori: Trafik Adabı

40. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Dar bir kavisle dönmeli

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Your score is

0%

Kategori