/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 11 Kasım Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır?

7 / 50

Kategori: Trafik Adabı

7. Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında “azami hız sınırı” diğerlerine göre daha fazladır?

17 / 50

Kategori: Trafik Adabı

17. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

26 / 50

Kategori: Trafik Adabı

26. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işare-tinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?

29 / 50

Kategori: Trafik Adabı

29. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. I- Park etmek

II- Geri gitmek

III- Duraklamak

Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Aracın gösterge panelinde bulunan “de­vir saati” sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Geniş bir kavisle dönmeli

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi  olabilir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

Your score is

0%

Kategori