/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 11 Haziran Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

    5.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

    6.
  • Geçici hafıza kaybı
  • Burundan kan gelmesi
  • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

9 / 50

Kategori: Trafik Adabı

9. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki “park etmek yasaktır”levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

37 / 50

Kategori: Trafik Adabı

37. Trafik kazası geçiren kişiler:

 

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. I.Akü şarjının azalması

 

II. Fren balatalarının azalması

 

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

 

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. I. Şarj

 

II. ABS

 

III. Yağ basıncı

 

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

50 / 50

Kategori: Trafik Adabı

50. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Your score is

0%

Kategori