/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 10 Temmuz Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. I. Şarj

 

II. ABS

 

III. Yağ basıncı

 

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

6 / 50

Kategori: Trafik Adabı

6. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

    13.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

    16.
  • Geçici hafıza kaybı
  • Burundan kan gelmesi
  • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

33 / 50

Kategori: Trafik Adabı

33. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Trafik kazası geçiren kişiler:

 

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekildeki “park etmek yasaktır”levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. I.Akü şarjının azalması

 

II. Fren balatalarının azalması

 

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

 

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

Your score is

0%

Kategori