/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 10 Haziran Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Sivas’tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya’ya oradan da Uşak’a gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

  3.
 • Solunum yolu açık tutulur.
 • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisine sahip olan bir kişi motosiklet kullanılabilir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.

 

II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.

 

III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

I. Motorlu araç çeşididir.

 

II. Römork ve yarı römork çeker.

 

III. Yük taşımak için imal edilmiştir

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi ana yol – tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

  19.
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi “daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı” anlamındadır?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

  33.
 1. Suni solunum uygulanması
 2. Dolaşımın değerlendirilmesi
 3. Kalp masajı uygulanması
 4. Hava yolu açıklığının sağlanması

Yukarıda karışık olarak verilen yeniden canlandırma basamaklarının doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulu-nan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

39 / 50

Kategori: Trafik Adabı

39. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedef ne olmalıdır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yola ne ad verilir?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Motor çalışır durumda iken,aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Your score is

0%

Kategori