/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 1 Şubat Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Numaralanmış ifadelerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

8 / 50

Kategori: Trafik Adabı

8. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11.

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

 

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15.

Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 1 1 – trafik17

16 / 50

Kategori: Trafik Adabı

16. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

25 / 50

Kategori: Trafik Adabı

25. Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

28 / 50

Kategori: Trafik Adabı

28. Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki – – – – düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30.

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu

32 / 50

Kategori: Trafik Adabı

32.

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

 

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde – – – – yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

34 / 50

Kategori: Trafik Adabı

34. I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak
Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45.  

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 1 4 – a37

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

www.google.com

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

Your score is

0%

Kategori