/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 1 Nisan Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

2 / 50

Kategori: Trafik Adabı

2. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. I- Yol durumu II- Hava koşulları III- Kişisel kullanım farkları Yukarıdakilerden hangileri, bir aracın periyodik bakımının daha erken yapılmasını gerektirebilecek sürüş koşullarındandır?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken

II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde

III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.  Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

11 / 50

Kategori: Trafik Adabı

11. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

15 / 50

Kategori: Trafik Adabı

15. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. I- Araçların tescil edilmes

i II- Sürücü belgelerinin verilmesi

III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa • Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

26 / 50

Kategori: Trafik Adabı

26. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Motorun soğutma sisteminde kullanılan – – – – donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

42 / 50

Kategori: Trafik Adabı

42. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Seyir hâlindeyken aracın gösterge pane- linde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacaklarını 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır. İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

Your score is

0%

Kategori