/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 1 Aralık Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

3 / 50

Kategori: Trafik Adabı

3. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

24 / 50

Kategori: Trafik Adabı

24. Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

30 / 50

Kategori: Trafik Adabı

30. Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

 

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.

II- Römork ve yarı römork çeker.

III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak

II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak

III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

50 / 50

Kategori: Trafik Adabı

50. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Your score is

0%

Kategori