/45

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2022 Nisan Ehliyet Deneme Soruları

1 / 45

Kategori: Genel

1. Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

2 / 45

Kategori: Genel

2. I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

3 / 45

Kategori: Genel

3. Araçlarda hava filtresi kirli ise aşağıdakilerden hangisi olur?

4 / 45

Kategori: Genel

4. Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?

5 / 45

Kategori: Genel

5. Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?

6 / 45

Kategori: Genel

6. Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı “bak-dinle-hisset” yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

7 / 45

Kategori: Genel

7. Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir?

8 / 45

Kategori: Genel

8. Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 45

Kategori: Genel

9. Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

10 / 45

Kategori: Genel

10. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?

11 / 45

Kategori: Genel

11. Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

12 / 45

Kategori: Genel

12. Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

13 / 45

Kategori: Genel

13. Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?

14 / 45

Kategori: Genel

14. Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

15 / 45

Kategori: Genel

15. Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

16 / 45

Kategori: Genel

16. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

17 / 45

Kategori: Genel

17. Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?

18 / 45

Kategori: Genel

18. Şekle göre hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır?

19 / 45

Kategori: Genel

19. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

20 / 45

Kategori: Genel

20. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

21 / 45

Kategori: Genel

21. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

22 / 45

Kategori: Genel

22. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

23 / 45

Kategori: Genel

23. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye uygun davranışlardandır?

24 / 45

Kategori: Genel

24. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

25 / 45

Kategori: Genel

25. I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

26 / 45

Kategori: Genel

26. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

27 / 45

Kategori: Genel

27. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?

28 / 45

Kategori: Genel

28. Ekstra bir durum söz konusu değilse aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur?

29 / 45

Kategori: Genel

29. Motor çalışırken şarj lâmbasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 45

Kategori: Genel

30. Aşağıdakilerden hangisi, yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?

31 / 45

Kategori: Genel

31. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

32 / 45

Kategori: Genel

32. Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?

33 / 45

Kategori: Genel

33. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir?

34 / 45

Kategori: Genel

34. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.

Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

35 / 45

Kategori: Genel

35. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

36 / 45

Kategori: Genel

36. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.

37 / 45

Kategori: Genel

37. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

38 / 45

Kategori: Genel

38. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası yukarıda ki gibidir. Egzoz zamanı Buna göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?

39 / 45

Kategori: Genel

39. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 45

Kategori: Genel

40. Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

41 / 45

Kategori: Genel

41. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

42 / 45

Kategori: Genel

42. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

43 / 45

Kategori: Genel

43. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

44 / 45

Kategori: Genel

44. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

45 / 45

Kategori: Genel

45. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Your score is

0%

Kategori