/49

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2022 Mayıs Ayı Deneme Soruları

1 / 49

Kategori: Genel

1. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

2 / 49

Kategori: Genel

2. Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

3 / 49

Kategori: Genel

3. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

4 / 49

Kategori: Genel

4. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

5 / 49

Kategori: Genel

5. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

6 / 49

Kategori: Genel

6. Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

7 / 49

Kategori: Genel

7. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

8 / 49

Kategori: Genel

8. Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

9 / 49

Kategori: Genel

9. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

10 / 49

Kategori: Genel

10. Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

11 / 49

Kategori: Genel

11. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 49

Kategori: Genel

12. Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir?

13 / 49

Kategori: Genel

13. Aşağıdakilerden hangisi, yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?

14 / 49

Kategori: Genel

14. Motor çalışırken şarj lâmbasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 49

Kategori: Genel

15. Şekle göre hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır?

16 / 49

Kategori: Genel

16. Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?

17 / 49

Kategori: Genel

17. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?

18 / 49

Kategori: Genel

18. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye uygun davranışlardandır?

19 / 49

Kategori: Genel

19. Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?

20 / 49

Kategori: Genel

20. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

21 / 49

Kategori: Genel

21. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

22 / 49

Kategori: Genel

22. Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?

23 / 49

Kategori: Genel

23. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

24 / 49

Kategori: Genel

24. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası yukarıda ki gibidir. Egzoz zamanı Buna göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?

25 / 49

Kategori: Genel

25. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.

Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

26 / 49

Kategori: Genel

26. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

27 / 49

Kategori: Genel

27. Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?

28 / 49

Kategori: Genel

28. Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

29 / 49

Kategori: Genel

29. Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı “bak-dinle-hisset” yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

30 / 49

Kategori: Genel

30. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

31 / 49

Kategori: Genel

31. Ekstra bir durum söz konusu değilse aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur?

32 / 49

Kategori: Genel

32. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir?

33 / 49

Kategori: Genel

33. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

34 / 49

Kategori: Genel

34. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?

35 / 49

Kategori: Genel

35. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

36 / 49

Kategori: Genel

36. Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

37 / 49

Kategori: Genel

37. Araçlarda hava filtresi kirli ise aşağıdakilerden hangisi olur?

38 / 49

Kategori: Genel

38. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

39 / 49

Kategori: Genel

39. Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?

40 / 49

Kategori: Genel

40. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.

41 / 49

Kategori: Genel

41. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

42 / 49

Kategori: Genel

42. Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?

43 / 49

Kategori: Genel

43. I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

44 / 49

Kategori: Genel

44. Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

45 / 49

Kategori: Genel

45. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

46 / 49

Kategori: Genel

46. I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

47 / 49

Kategori: Genel

47. Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

48 / 49

Kategori: Genel

48. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

49 / 49

Kategori: Genel

49. Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Your score is

0%

Kategori