/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

1 Kasım Videolu Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: Trafik Adabı

3. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

5 / 50

Kategori: Videolu Sorular

Sürücüsünün trafikte motosiklet kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

9 / 50

Kategori: Videolu Sorular

9.

I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

13 / 50

Kategori: Videolu Sorular

13.

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması­nın vücuttaki etkilerinden biri değildir?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

22 / 50

Kategori: Trafik Adabı

22. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

25 / 50

Kategori: Videolu Sorular

25.

I- Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır.

II- “Yeşilden sarıya” dönen trafik işaretini gördüğünde “kırmızı ışığın” yanması için beklemelidir.

III- Güvenle duramayacak mesafedeyse geçişini tamamlamalıdır.

Araç sürücüsü trafik ışığı “yeşilden-sarıya” döndüğü esnada devam etmiştir. Durum ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir?

26 / 50

Kategori: Trafik Adabı

26. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

32 / 50

Kategori: Trafik Adabı

32. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

36 / 50

Kategori: Videolu Sorular

36.

Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. I-Yol koşulları

II-Kullanım süresi

III-Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdaki­lerden hangileri etkilidir?

42 / 50

Kategori: Videolu Sorular

42.

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

43 / 50

Kategori: Videolu Sorular

43.

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

45 / 50

Kategori: Trafik Adabı

45. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

49 / 50

Kategori: Trafik Adabı

49. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

50 / 50

Kategori: Trafik Adabı

50. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

Your score is

0%

Kategori